Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów

 

    Szanowni Użytkownicy! Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu na tłumaczenie historycznych dokumentów dotyczących Waszych przodków, pragniemy zaoferować Wam pomoc.

    Transkrypcją i tłumaczeniem starych niemieckojęzycznych dokumentów zajmuje się dr Sławomir Kułacz, administrator naszego serwisu. Rozczytuje dokumenty z XIX i XX wieku powstałe w Niemczech i Austrii (Austro-Węgrzech). Możliwe zakresy usługi to sama transkrypcja (jeśli znacie niemiecki) lub transrypcja i tłumaczenie na język polski.

    W przypadku pojedynczych, trudnych do odszyfrowania słów czy zdań, możecie liczyć na zupełnie darmową pomoc. Jeśli chodzi zaś o dłuższe teksty, odpłatność jest ustalana indywidualnie. Na cenę wpływ będzie miał stopień czytelności dokumentu, zależny zarówno od charakteru pisma autora, stopnia zachowania dokumentu i jakości skanu/zdjęcia. 

    Rodzaje tłumaczonych dokumentów: akt ślubu, akt zgonu, księga wieczysta, akta sądowe, umowa, list, pocztówka, dziennik, arkusz księgi głównej (Grundbuchblatt), protokół wizytacji kanonicznej, wojskowe akta osobowe itp.

Przykład:

Dokument w bardzo dobrym stanie zachowania, skan 300dpi, pismo względnie czytelne.

Krok 1: Transkrypcja z pisma ręcznego Kurrent (Kurrentschrift)

Vorzeigener dessen Herr [...] ertheilte meinem Sohne Gustaw in den gramatikal Gegenständen durch ein Jahr Unterricht – und beweiß während dieser Zeit eine sehr gute Moralität, fähigkeit, viel Fleiß und eine gute Methode im Unterricht; so daß er nicht nur meinen inniger Dank, sondern auch aller Arten die beste Aempfehlung verdient hat. [...]

Krok 2:

Okaziciel niniejszego [zaświadczenia], pan [...] udzielał przez rok mojemu synowi Gustawowi lekcji z przedmiotów gramatycznych – wykazał się w tym czasie bardzo dobrą moralnością, fachowością, wielką pracowitością i dobrą metodą w zajęciach, tak że zasłużył nie tylko na moje ogromne podziękowanie ale także moje najlepsze polecenie. [...]

 

Kontakt: slawomir.kulacz[@]gmail.com

po wklejeniu adresu należy usunąć nawiasy!
(Są tu dlatego, by utrudnić pracę robotom wysyłającym spam)


WSTECZ

tłumaczenie rękopisów w języku niemieckim gotyk sütterlin schwabacher szwabacha transkrypcja stare dokumenty feldposty listy rękopisów (Kurrent, Sütterlin) na antykwę (pismo humanistyczne) script Transkription alter deutscher Handschriften: Kurrentschrift, Deutsche Schrift, Sütterlinschrift Transcription of old German handwriting: Kurrentschrift, Deutsche Schrift, Suetterlinschrift Feldpostbrief, Tagebuch, Memoiren Kurrent genealogia genealogiczne akt chrztu urodzin zgonu księgi księga ślubu księga wieczysta księgi wieczyste grunt übertrage Briefe und Dokumente in lateinische Schrift ręczny gotyk

stat4u